ความเป็นมาของบริษัท
 
บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์
จํากัด ผู้พัฒนาโครงการ”เขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น”
เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม ที่เน้นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรชีวภาพในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเชิงนิเวศ ชั้นนำแห่งเอเซีย
เป็น Asia Leading Bio Circular Green Complex  ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการแบบเกื้อกูลและแบ่งปันกัน
(Symbiosis & Sharing Platform)
 เสริมความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการให้สามารถเกื้อหนุนและส่งเสริมต่อกัน
สร้างสรรค์และพัฒนาระบบการบริหารจัดการของเสีย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
(Transform Zero Wasted to Waste to Value) ด้วยกระบวนการจัดการเชิงนิเวศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
(Eco Industrial Estate & Network) ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ 
“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”(Sufficiency Economy Philosophy) ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9
เขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น ( Thai Eastern Industrial Land) ได้รับประกาศเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30
แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน ถือเป็นลำดับที่ 26 ของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมตามนโยบาย BCG ของภาครัฐ
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐ
รองรับผลผลิตทางการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืชพลังงาน อาหาร ผลไม้ พืชสมุนไพร ตลอดจนผลผลิตอื่นๆ ทางเกษตรชีวภาพ
ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ก้าวสู่สังคมชีวภาพ สนองตอบการใช้ชีวิตประจำวันแก่ประชากรโลก
ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ รวมถึงภาคใต้ตอนบน
ตลอดจนเป็นผู้นำในการสร้างมูลค่าและคุณค่าร่วมกับภาคประชาชนและเครือข่ายตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อความมั่นคงและยั่งยืนในอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้